444 GAYRİMENKUL

GAYRİMENKUL SATARKEN

Gerekli Belgeler

  • Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa taşınmazın ada, parsel numarasını belirtir belge, hiçbiri yok ise malikin sözlü beyanı,
  • Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
  • Talep, malîkin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, bir adet vesikalık fotoğrafı ve temsilciliklerine ait belge (vekâletname), alıcılar arasında da bizzat işleme katılmayan var ise aynı belgeler,
  • Satıcının bir, alıcının iki adet, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları,
  • Satış bedelinin bir kısmı için kanuni ipotek tesis edilecek ise satıcının ayrıca bir fotoğrafı gereklidir.

Ev satarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda halen ülkemizde %100 Güvenli bir çözüm bulunamadı. Satış işlemlerinde bazı ince noktalar bulunsa da, alıcı ve satıcı tarafından güven ilişkisi kurulması bu konuda en önemli nokta. Evinizi satın alacak kişi eğer güvenilir ise ve niyeti ciddi ise, tapu dairesine gitmeden önce ödeme yapılacak miktarı tarafınıza vermesini isteyiniz. Henüz satış işlemi yapılmadan ödemeyi almışsanız içiniz rahat bir şekilde tapuyu devredebilirsiniz. Ancak çoğunluk satış esnasında ödeme yapmak isteyecektir ki, bu konuda oldukça haklıdırlar. Siz mülk sahibi olarak ne kadar kendinizi garantiye almak istiyorsanız, alıcıda tapuyu üzerine almadan ödeme yapmamayı ve bu şekilde kendini garanti altına almayı isteyecektir. Karşılıklı anlaşmazlık durumunda en iyi çözüm yolu blokeli çek almaktır. Miktarın yüksekliğine göre alıcı tarafından bankaya yatırılan miktar, banka müdürü ile iletişim kurularak blokeli çek halinde satıcıya verilir ancak çek üzerine bloke koyulur. Bankanızın tahsis edeceği bir avukat ile tapu dairesinde satış işlemi sonlandırıldıktan sonra çek üzerindeki bloke kaldırılır ve mülkün eski sahibi ilgili bankaya giderek çekini ibraz eder, çek tutarını nakit yada hesabına alabilir. Tabii bu işlemin hem alıcı hem de satıcı tarafında bir maliyeti olacaktır. Ev satarken dikkat edilmesi gerekenler de en önemli boyut ödeme kısmı olduğu için, en eski ve riskli yöntem ise tapu devri esnasında tapu müdürlüğünce sorulan Paranızı aldınız mı ? sorusuna hayır demeniz, alıcı tarafından size ödeme yapılması ve ardından paramı aldım diyerek imza atmanızdır ancak, 600.000 Liraya sattığınız bir evin ödemesi 50’lik banknotlar halinde yapılırsa bu parayı mesai bitimine kadar saymanız söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, bankanızdan ricacı olarak, tapu devri esnasında havale yapabilir, mülk satıcısı tarafından da banka hesabını kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

BİZ YER GÖSTEREN DEĞİL, YOL GÖSTERENİZ.